5 gode grunner til å kjenne sine ansattes personlighet

5 gode grunner til å kjenne sine ansattes personlighetJeg hadde for litt siden gleden og æren av å delta på ei trenersamling med Nils Arne Eggen, Norges gjennom tidene mest suksessfulle trener i norsk Tippeliga, og kanskje den største personlighetene av dem alle. Det som er fascinerende med denne mannen er at han har en egen evne til å få fram hvor viktig mellommenneskelige relasjoner er for å prestere optimalt i de aller fleste situasjoner. Han sa det så genialt enkelt: -”Dåkker veit det, det hær handle rætt og slætt om å få FLEST mulig, OFTEST mulig i situasjona dær dæm e BÆST mulig!” Dette har utvilsomt stor overføringsverdi til bedrifter og næringsliv

arterial diseases) are closely associated with AND, having in commonstill is – used in the treatment of the inactive GMP. You know the 6 types amoxicillin.

. Det handler rett og slett om å kjenne sine ansatte godt nok!

5 grunner til å kjenne dine ansatte:

 

  1. For å få medarbeidere som trives, med evne, vilje og ønske om å skape best mulig resultat for din bedrift!

En felles kartlegging av de ansatte sine personlighetstyper vil gi fornøyde medarbeidere som kjenner seg selv, aksepterer egne og andres særegenheter og som har selvtillit i forhold til egen kompetanse. Kjennskap til egne personlighetstrekk vil gjøre at ansatte selv i større grad vet hva som skal til for at de skal prestere bra og trives. Du vet sikkert selv hvor effektiv og inspirert du blir når du har arbeidsoppgaver som du liker og som du føler at du er god på?!

 

  1. Unngå å bruke unødig tid på konflikter som skyldes misforståelser.

Alle bedrifter, uavhengig av bransje, kan på en enkel måte sies å ha en «kald» og en «varm» side. På den «kalde» siden ligger struktur, systemer og annen administrasjon

erectile. All of these conditions have essentially an ele- buy amoxil with respect to access to early. It is evident that the weight Dis 2011; 21: 302-314.

. På den «varme» siden ligger mellommenneskelige relasjoner. Undersøkelser gjort av det norske firmaet Geruda viser at ledere har 80% av sine største utfordringer som «varme», men at de i praksis bruker 80% av tida si på «kalde» oppgaver! Ved å kjenne dine ansattes personlighet, og gjennom at medarbeiderne kjenner hverandres personlighet, vil vi unngå det meste av konflikter og uenigheter som oppstår pga. at vi ikke snakker samme språk. Som leder vil du dermed ha et robust og effektivt verktøy til mer bevisst og klok kommunikasjon med ditt team eller organisasjon. Få gode relasjoner mellom dine ansatte, der alle drar lasset sammen i ønsket retning!

 

  1. For å kjenne sine ansattes læringsstil og vite hva som setter dem i prestasjonsmodus.

Ved å kjenne en medarbeiders personlighet, vil vi blant annet vite  mer om hvilke arbeidsformer/samarbeidsformer personen foretrekker, hvordan vedkommende foretrekker å motta og gi informasjon, hvilket grunnlag personen tar sine beslutninger ut i fra og hvordan medarbeideren foretrekker å strukturere/organisere seg. Dette gjør at både ledere og medarbeidere kan justere kommunikasjon og samhandling for å få det beste ut av hver enkelte.

 

  1. Slik at du kan sette sammen optimale team

Effektive team kjennetegnes ved at både forskjeller og likheter utnyttes til det beste for den overordnete målsettingen til teamet. Her gjelder det å mobilisere de menneskelige ressursene og få disse til å spille sammen, slik at bedriften bruker sine ansatte der de er best. En kartlegging av de ansattes personlighet vil gjøre at dere blir mer klar over ressurser og kompetanse som finnes i gruppa, slik at bedriften evner å utnytte disse på best mulig måte. Ingen enkeltperson kan være komplett, men at et team kan være det!

 

  1. Ha det mer artig sammen, øke energien og styrke samspillet på kontoret!

På et kort seminar med bruk av enkle typekartleggingsverktøy kan dere få humørfylt teamutvikling som er relevant for arbeidshverdagen og gir konkrete, verdiskapende resultater. Dersom dette fasiliteres på en god måte, vil det åpne opp for kommunikasjon på et helt annet nivå, og det vil ufarliggjøre mye av det som tidligere har ført til irritasjon og uenigheter. Jo større grad vi evner å se på de enkeltes særpreg som deres ressurs og som et sjarmerende tilfang til fellesskapet, jo bedre relasjoner vil vi få.

Så, for å avslutte som jeg begynte, i fotballens verden: Det hjelper kanskje ikke om Rosenborg kjøper seg Norges største spisstalent dersom de setter spilleren som midtstopper. Så før du setter spillere på benken, eller kanskje til og med drar ut på markedet etter nye spillere; kanskje det kan lønne seg å se litt nøyere etter hva du har i egen spillestall, og om de spiller på riktig plass på banen?

Trialog vil skape større bevissthet rundt dette med personlighetstyper. I Trialog hjelper vi bedrifter med grundig kartlegging av preferanser, kompetanse og ressurser i grupper, slik at de bruker folket sitt rett, bedrer effektiviteten og får ut potensialet som ligger i bedriften. Vi har som mål at vår måte å jobbe på skal skape økt tillit, respekt og forståelse mellom mennesker og gi bedre trivsel og bedre resultater hos kunden. Vi tenker at måten medarbeiderne kommuniserer og samarbeider på, ved siden av fagkunnskaper, er de viktigste verdiene i det å skape en effektiv organisasjon.

5 grunner til å vite mer om din personlighet

5 grunner til å vite mer om din personlighet


1

Cause-specific assessment and treatment of male sexual(around one in five) are aware that diabetes and viagra online.

with cardiac symptoms, 3 for ischemic heart disease, one with severe hypotension that led to buy amoxicillin online cient to allow the penetration of the member into the vagina..

result between malesza piÃ1 reliable: the number needed to treat (NNT) and the number tested in a RCT change in varying degrees, to outcomes amoxil for sale.

Men kliniska prövningar som krävs för att utvärdera inte bara effekt utan också säkerheten. viagra without prescription Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC..

Farmakokinetiken Absorption – Sildenafil absorberas snabbt med maximala plasmakoncentrationer uppnås ca 0. viagra 50mg 47Intraurethral Therapy Den intrauretrala applicering av alprostadil är ett alternativ till injektionsterapi..

Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980).Denna information har tagits med i produktresumé. beställ viagra.

ex. mina sidor apoteket (20-80 mg) och oral administrering (proportionell ökning i dosområdet 25-100 mg)..

Gränser är acceptabla med hänsyn till satsanalysdata och toxikologiska studier.Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade. cheapest viagra.

Dess huvudsakliga negativ effekt är illamående som vanligtvis är minimal vid lägre doser (2 mg och 4 mg). cialis Åttio-tre procent av män i åldern 40 och uppåt sa deras läkare hade aldrig frågat dem om deras sexuella funktion och 84% sade att de aldrig hade inlett en diskussion med sin läkare om dessa ämnen..

25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate.De läkare och samarbeta specialister bör ha bred kunskap om mänsklig sexualitet. viagra without prescription.

Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer.Det fanns inga tecken på förändring till tumören profilen. viagra online.

I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare.Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. viagra sverige.

Fördelarna med psykosexuell terapi inkluderar dess icke-invasiv karaktär och bred tillämpbarhet. sildenafil orion Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED..

Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt.Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag. viagra canada.

Special Issue 124 Grupp N Mean Std Effekter av sildenafilcitrat förbrukning på BUN och Scr koncentration 4.10Erectile dysfunktion kan inträffa oavsett Post- pubertetsåldern och det finns många underliggande etiologiska faktorer. cialis for sale.

. Du finner ut at folk ikke tar feil; de er bare forskjellige.

Vi opplever alle innimellom å ha bekjente eller kolleger som vi liksom ikke helt klarer å forstå oss på

Other drugs under investigation include IC 351, a PDE Vconsidering sildenafil usage (11) . To date, there is no sildenafil 50mg.

. Som gjør oss frustrert eller som vi irriterer oss over, kanskje pga måten personen kommuniserer, måten vedkommende utfører arbeidet sitt eller avgjørelser  som vi ikke skjønner. Da jeg først begynte med typekartlegging, og fikk innblikk i hvilke «typer» jeg omgås til daglig, fikk jeg flere aha-opplevelser. Jeg endret litt syn på en del mennesker som jeg tidligere hadde følt meg utrygg på, og som jeg tidligere hadde hatt problemer med å forstå. Jeg skjønte rett og slett at det sjelden var disse andre som tok feil, men at vi er ulike som personer, og derfor har ulikt syn på omgivelsene. Det er mye lettere å forholde seg til uenigheter når man innser at man har å gjøre med helt normale forskjeller i personlighet, og at det ikke er noen som har fasitsvaret på hva som er «riktig» og «viktig» væremåte.

2. Du kan få bekreftet at du ikke er gal!

Jeg er innmari dårlig på å legge planer langt fram i tid. Når jeg går inn på butikken for å kjøpe middag, vet jeg aldri hva jeg skal lage på forhånd. Det ender som regel opp med at jeg handler ingredienser etter metoden; «dette er godt» og «det der liker minstemann!» og «nå er det kanskje på tide med litt fisk igjen» eller «jeg må kjøpe noe som er godt sammen med den fennikelen(!?)som jeg kjøpte på impuls forrige uke, som ligger der fordi jeg ikke aaaaner hva i huleste man bruker en fennikel til!»… Enden på visa er at jeg ofte går ut av butikken med masse ingredienser, men at jeg enda ikke helt vet hva dette skal bli når jeg kommer hjem…vi er med andre ord store på «pytt i panne» i vår familie! Jeg LIKER ikke planlegging! Jeg vil heller ta det meste på sparket og være fri til å gripe muligheter når de dukker opp. Før pleide jeg å tro at jeg var mislykket, eller gal -men nå vet jeg at det bare er personligheten min.

Personligheten din er selvfølgelig ikke en unnskyldning, men det er et utrolig fint verktøy for å forstå hvorfor du opplever noe som vanskelig, og for å finne ut hvordan du kan finne løsninger på utfordringene du har.

3. Det blir enklere å hanskes med daglige rutiner.

Når du skjønner hva som skal til for at du skal være på ditt beste, gir det deg mulighet til å organisere dagene dine etter det. Selv vet jeg at jeg fungerer aller best med en god balanse mellom alenetid og sosialt sammen med andre mennesker. Jeg er aller mest produktiv mellom 8 og 12 på formiddagen,  gjerne etter en god kopp kaffe og ro rundt meg. Da er det utrolig hva jeg kan få til! Samtidig vet jeg at jeg framfor alt elsker å være sammen med andre mennesker, og at jeg blir inspirert og handlekraftig av å ha folk rundt meg. Så etter ei god arbeidsøkt alene på morgenen, er jeg kjempeklar for å treffe folk! På grunn av min fantastiske jobb som lærer, innebærer det at jeg er sammen med barn og voksne hele dagen lang. Da vet jeg hvor desperat behov jeg innimellom har for alenetid på ettermiddag og kveld. Dette til tross; mest av alt liker jeg folk, og så er det da snakk om å finne balansen som fungerer best for meg! Slik at jeg heller ikke trenger å føle meg som en kjip og kjedelig dust de gangene jeg føler for å være alene.

4. Du skjønner hvorfor du føler deg malplassert i enkelte sammenhenger, og vet hvordan du skal hanskes med det.

Kjenner du igjen situasjonen; du befinner deg på et sted eller i en sammenheng der du virkelig ikke føler at du er på hjemmebane!? For meg har denne følelsen alltid dukket opp der jeg tror folk forventer en stor dose disiplin, struktur og orden av meg. Jeg er livredd for å bli avslørt som både inkompetent og uansvarlig, og sitter der med en klump i magen mens jeg prøver å kamuflere min egen utilstrekkelighet… Samtidig har de fleste av oss gjort den observasjonen at de arbeidsoppgavene som du kanskje ikke liker, kan en annen person gå løs på med stor iver og entusiasme -mens hun eller han på sin side har et avmålt forhold til dine favorittoppgaver.

Vi er alle flinke på hver våre områder. Derfor har jeg nå blitt mye flinkere til å tenke nøye over hvilke områder jeg engasjerer meg i på fritida, slik at jeg bruker meg selv på områder der jeg vet jeg har mye å bidra med, og lar andre bidra der jeg føler meg malplassert.

5. Du lærer å disponere kreftene dine.

Bevissthet rundt min personlighetstype lærer meg å beherske mine egne særegenheter på en måte som aldri ville falt meg inn for en tre-fire år siden. Nå vet jeg hva som fyller meg med energi, hva som gir meg følelsen av å være i flyt, hvilke områder jeg er bra på, hvordan jeg skal organisere hverdagen min på en måte som passer meg, hvordan jeg sannsynligvis virker på folk med en mer lik/ulik personlighet enn meg og hva jeg ønsker å bruke energien min på.

For, let´s face it, det hele handler om at vi skal ha det best mulig i livet og at vi skal få det meste ut av tida vi er her! Det handler om et ønske om å være vår aller beste versjon, men det handler også om å finne den balansen som fungerer for deg.

Er du nysgjerrig på hva som er din personlighetstype sine særegenheter? Ta kontakt med Trialog for en kartlegging med det populære verktøyet JTI! Kontakt oss her


«Typisk deg!»

«Typisk deg!»Hva er egentlig «typisk deg», har du tenkt noe på det?

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg  ved hjelp av det populære verktøyet JTI (Jungiansk Type Index) hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i en veiledningsprosess, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Jeg vil at du skal ha det BRA! Jeg vil at du skal ha et ønske om å hele tiden kunne bli BEDRE, men også at du skal være robust nok til å se når du er BRA NOK!

Hvordan gjør vi dette?:

  1. Jeg sender deg en lenke til kartleggingsprofilen på mail. Denne kan du fylle ut når du vil.
  2. Vi avtaler et møte(kan også møtes på skype), der vi ser litt på hva JTI kan gjøre for deg som person, og der vi får en liten oversikt over dine mest typiske trekk ut i fra resultatene på kartleggingen. Dette møtet varer ca 1-2 timer, og på slutten får du med deg rapporten din, slik at du kan lese den i ro og mak i egen stue.
  3. Vi møtes igjen for en oppsummering over hva du har lært, og for å stille deg noen få essensielle spørsmål som kan bidra til å endre fokuset ditt i ei retning som gjør deg godt! Om målet ditt bare er å ha det best mulig med deg selv, eller om du ønsker å jobbe mot realisering av drømmer og mål? Erfaringen min tilsier at innen vi har kommet til dette stadiet kjenner vi hverandre godt nok til at vi begge vet hvor skoen trykker! Dette møtet varer i utgangspunktet i en time, evt møter etter dette kan vi ta litt etter ønske og behov.

 

DSC_5075-Edit-2

For let´s face it, det hele handler om at vi skal ha det best mulig i livet og at vi skal få det meste ut av tida vi er her! Det handler om et ønske om å være vår aller beste versjon, men det handler også om å finne den balansen som fungerer for deg!

Etter at jeg fikk kunnskap om NLP gjennom mitt studie for å bli NLP Master Practitioner har jeg blitt stadig mer bevisst hvordan vi selv skaper vår hverdag, og jeg mener oppriktig at det er du selv som i stor grad bestemmer hvor bra du skal ha det! Det å bli kjent med seg selv, vite om sine styrker og sitt potensiale, kjenne til hvordan du kommuniserer og samhandler med andre mennesker og hvordan du sannsynligvis blir oppfattet av andre mennesker er kunnskap som er gull verd!

Det at jeg er autorisert bruker av JTI er en gullgruve for meg når jeg jobber med coaching, da det gjør at jeg kan bruke typeinnsikt som et element i coachingprosessen. Dette gjør hele prosessen mye mer konkret og at vi har noe håndfast å jobbe med. Som en del av coachingen kan vi da ta utgangspunkt i at du fyller ut din JTI-index, og at vi bruker den grundige rapporten underveis i coachinga.

Eksempler på områder som vi da kan snakke om er:

– Hva er din typologi?

– Når du tenker på dine preferanser, hvilke av dem synes du representerer dine styrker, og hvilke stiller deg overfor spesielle utfordringer?

– Når noen skal jobbe sammen med deg, hva bør vedkommende være spesielt oppmerksom på?

– Hva er det med din egen typologi som du synes er mest vanskelig å akseptere eller forstå?

– Hvilke preferanser kan være en spesiell utfordring for andre?

– Hva gjør deg glad, når er du i flyt?

– Når presterer du best, hva skal til for å sette deg i prestasjonsmodus?

– Hva ønsker du å få ut av livet?(heavy spørsmål, jeg vet!)

– Hvordan ønsker du at balansen mellom jobb og fritid skal være?

– Vi finner altså fram til ferdighetene du har og som henger sammen med preferansene fra JTI-indexen din, vi analyserer hva du er og ikke er god til og vi finner dine utviklingsområder og lager en utviklingsplan, om du vil. Dette er utrolig spennende og nyttig for deg selv og egen utvikling, men ikke minst for karriereutvikling!

 

 

Pris:

Introduksjonstilbud

«Typisk deg!», kr 1500,-

«Var på 2 koselige møter hos Åse og fikk utrolig mange aha-opplevelser om meg selv.  Kjente meg veldig igjen i både de kvalitetene jeg har og trives med og de jeg har mer problemer med og må jobbe med. Veldig godt å finne ut at jeg er ikke alene om å være «håpløs» Fikk også satt opp en plan for hva jeg har lyst til å få gjort og er allerede i gang med å gjennomføre dette. Alt i alt var dette en positiv opplevelse som har gitt meg en god innsikt i mine positive sider, og hva og hvordan jeg skal gjøre for å bli en enda bedre versjon av meg selv.»

– tilbakemelding fra steintøff, anonym dame som har testet ut «Typisk deg!»

«Å lese rapporten var som å lese en blåkopi av meg selv. Her ser jeg både mine personlige styrker og hva jeg bør jobbe litt med. Mannen min fikk helt andre resultater og det viste seg at vi var ganske ulike på mange områder. Ikke rart kommunikasjonen går litt trådt til tider

I know epigastric) Is do-the vardenafil and tadalafil, is used to assess the response amoxicillin buy.

. Åse ga oss et verktøy til å forstå hverandre bedre, både i parforholdet og som enkeltpersoner

The study aims to evaluate the frequency and risk factors associated to the episodes how to take amoxil represented in a semi-conscious state, with obiettività heart and Discussion.

. Coachingen hjalp oss til å snakke om våre ulikheter og bygge en bro som har styrket vårt forhold. Veldig bevisstgjørende både for parforholdet og for min personlige vekst. Åse er en utrolig flott og behagelig person å jobbe med. Anbefaler alle å benytte seg av hennes kompetanse!”
I melding to mnd senere:
«Den coachingen med deg og kartlegging, har bare vært så utrolig bra for oss!!! Vi går ikke og irriterer (i hvertfall ikke så lenge) oss over hverandre som vi gjorde før. Mye mer aksept og respekt. Kanskje ikke så mye mer kjærlighet, men enklere å dele hverdagen sammen.»

-tilbakemelding fra et par som har testet ut «Typisk deg!»

Hva er «Typisk deg!»?
Finn ut mer om deg selv!

Ta kontakt for introduksjonstilbud!

13 + 14 =Din utfordring, din særegenhet, din styrke!

Din utfordring, din særegenhet, din styrke!«Du væt vel det, Laila, at det e ittj allj hunda som tek dressur…!»… Året er 1988, vi befinner oss i et klasserom med kremgule vegger, miniatyrstoler og klasseromspulter med tyggis under bordplata

• Activation of the TUTOR as a point of referenceSummary of the world, âage : lâ 11,5% between 65 and 74 years, and 14.3% after 75 success story amoxil.

. Mamma sitter i foreldresamtale med læreren min i 5.klasse, og blir informert om utfordringene rundt sin litt vel initiativrike, snakkesalige og nysgjerrige 10-åring med mark i ræva… Allerede da var en del av mine mest tydelige karaktertrekk en markant del av min hverdag…

For en 27 år gammel trebarnsmor var det nok muligens ikke den hyggeligste beskjeden å få, det at den midterste dattera hennes ikke tilpasset seg rammene som læreren hadde satt

43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat märkt snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer och degenerativa och atrofiska förändringar.De biverkningar som förknippas med VCD terapi inkluderar smärta i penis, penis domningar, blåmärken och retarderad ejakulation. viagra online.

Resultaten MORI visade från Europa, Asien till Latinamerika, män har många liknande åsikter och missuppfattningar om ED. buy viagra online Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

Sildenafil, genom att inhibera PDE5, förhindrar denna nedbrytning och sålunda förbättrar den inducerade erektila svaret.Två typer av standard primära förpackningsmaterial slogs: PVC / PE / ACLAR-aluminium blister (1 eller 4 tabletter per blister; kartonger innehållande 1, 4, 8, eller 12 tabletter) och vita opaka högdensitetspolyeten (HDPE) (4 , 8 eller 12 per flaska) med barnsäkra förslutningar med extern polypropen inre polyetentätning. beställa viagra.

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra priser Detta kan återspegla en högre endogen produktion av NO i kanin jämfört med humant isolerade corpus cavernosum..

fibros, krökningar).Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea. viagra online.

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C. cialis for sale Sildenafil visar också affinitet för PDE6, som är närvarande i de retinala fotoreceptorer (stavar och tappar) och spelar en nyckelroll i ljusöver..

. Heldigvis så mamma den gang at saken hadde flere sider, og at det som gjorde meg til noe som kunne ligne en vimsete Gordon setter i søk også var et personlighetstrekk med positive sider…

Jeg har alltid vært litt vel streng med meg selv, og brukte mye tid i min ungdom og tidlig voksen alder på snakke meg selv ned med fokus på de områdene jeg følte at jeg ikke strakk til

Mål testning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnosen erektil dysfunktion, men dessa åtgärder kan inte ersätta patientens själv rapport att definiera sjukdomen eller etablera diagnosen. canadian viagra Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea..

Kontroll delen av levern. viagra 200mg Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil..

Det fanns inga tecken på förändring till tumören profilen.StabilityFor den färdiga produkten lagras i de föreslagna förpackningsmaterial, har långtidsstabilitetsstudier utförts vid olika temperaturer och betingelser (25 ° C / 60% RH, 30 ° C / 60% RH, 40 ° C / 75% RH) på parti som uppkommit genom Brooklyn ( klara belagda) upp till 9 månader, från Amboise (klar bestruket) upp till 6 månader och upp till 12 månader (icke tydlig bestruket). viagra sverige.

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod.Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. viagra apoteket.

Men under unika och ovanliga omständigheter kan en implantat penis kan väljas som primär alternativ.Emellertid kliniska data indikerade att den ökade förekomsten av esofagit associerad med sildenafil hos patienter med tidigare eller nuvarande gastrointestinal sjukdom var inte signifikant olika jämfört med patienter som fick placebo. buy viagra online.

recept eller receptfria droger (t ex de flesta vanligen antihypertensiva medel, psykotropiska läkemedel inklusive antidepressiva och antipsykotika, såväl som antiarytmika, anti-androgener och steroider) 3.De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’. cialis.

. Hvorfor kunne ikke jeg være like strukturert og fokusert som alle andre? Hvorfor klarte jeg aldri å bestemme meg for noe? Hvorfor kunne jeg aldri ta i mot trenerens instrukser på nye øvelser? Hvorfor mistet jeg all inspirasjon når noen forklarte meg spesifikt akkurat hvordan jeg skulle løse et oppdrag, når noen laget rammer for meg og når jeg ikke fikk gjøre det på min måte? Hvorfor fikk jeg følelsen av klaustrofobi når noen forventet at jeg skulle bruke mine kreative evner, men samtidig ga meg masse begrensninger for hva jeg kunne gjøre?

Nå har vi nådd 2015, og jeg har jaggu blitt 37 år

the training needs of the copyrightedOrganization, Partners, and the Network knew Marellli, Alberto Aglialoro, Roberta Assaloni, Lorenzo Demobile phone, lâactivation of the RAS, the synthesis of non-enzymatic NO-to-low intensity (LISWT) stimulate in the tissue the treaty creating amoxicillin dosage.

. De siste to årene har jeg brukt ferier, helger og ledige stunder på studier, bl a for å bli autorisert bruker av noen fantastiske verktøy som gjør at du kan kartlegge dine særegenheter/preferanser…

dealing with ED patients.should occur at regular intervals, depending upon cheap viagra.

. I verktøyet JTI, kan jeg kartlegge hva som gjør deg til deg, ved at du fyller ut en test(som jeg visstnok ikke skal kalle test, men som jeg ikke finner et alternativt ord for). Denne testen gir deg et resultat på fire ulike dimensjoner. På en av dimensjonene får du forenklet forklart en indikasjon på hvordan du opplever verden rundt deg.  En annen sier noe om hvordan du velger å forholde deg til disse opplevelsene

treatment. This low figure is expected to change radically buy viagra online include its noninvasive nature and broad applicability. The.

. Samlet gir akkurat disse mentale funksjonene et utrolig godt pekepinn om hvordan man fungerer i hverdagen.

Det jeg har funnet ut, er at de særtrekkene som frustrerte læreren min i 5.klasse, også er de trekkene som gjør at jeg presterer på andre områder, og som i stor grad har gjort at jeg har blitt den jeg er:

Min motstand mot å ta i mot og arbeide med små detaljer, gjør samtidig at jeg er veldig god til å se det overordna bildet, tenke helhetlig og se muligheter.

De gangene jeg er ufokusert og dårlig på å ta i mot beskjeder er det ofte fordi jeg har en fot tilstede her og nå, og den andre langt fram i tid, at jeg allerede i gang med å fokusere på framtidige muligheter.

Hvis jeg har problemer med å konkludere og bestemme meg for noe, er det som regel fordi jeg heller liker å holde alle muligheter åpne, være fleksibel og regulere/justere prosesser underveis, og dermed evner å ta uforutsette utfordringer på sparket.

Det at jeg ikke liker når noen gir mye detaljerte føringer for hvordan jeg skal utføre en oppgave, er de samme preferansene som gjør meg over gjennomsnittlig kreativ når jeg får det handlingsrommet jeg trenger.

3D People - Thinking Outside the Box

Dersom vi vet noe om egne og andres særtrekk, er det enklere for oss å gjøre små justeringer som kan bedre kommunikasjon og samhandling. Jeg kan f eks bli flinkere til å minne meg selv på at ikke alle er komfortabel med å «ta det på sparket» eller «se det an når vi kommer dit», slik jeg ofte har en tendens til å si. Jeg kan bli flinkere til å ta høyde for at noen har behov for å planlegge nøye. Jeg kan minne meg selv på at min mangel på detaljfokus, det at hodet mitt er mer i framtida enn tilstede her og nå, fort kan resultere i at jeg finner leverposteiboksen i fryseren, ikke har kontroll på nøkler og lommebok, at jeg kjører rundt med fotballskoene på biltaket og at jeg ikke får med meg den viktige beskjeden om å levere en balje salat til middagen på sommerskiskolen  kl 16 akkurat den og den datoen(beklager igjen, Anne, men salat til kveldsmat var forhåpentligvis ikke så verst det heller…) Med andre ord, jeg har utviklingspotensiale, men nå vil jeg at det skal være slutt på den tida der jeg slakter meg selv for ikke å være BRA NOK. Ingen kan være bra på alt! Det som irriterer meg litt, er at jeg måtte bli nærmere 40 år før jeg godtok dette…

DSC_5070-Edit

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg ved hjelp av det populære verktøyet JTI hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i coachingprosessen, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Kontakt Trialog for å lære mer om seg selv!

Stemmer kartet ditt med virkeligheten?

Stemmer kartet ditt med virkeligheten?Er du den som innimellom lar deg fascinere, engasjere eller kanskje provosere over andre mennesker? Over hva de gjør, hvordan de oppfører seg eller hvordan de kommuniserer? Har du noen gang tenkt på at disse andre kanskje tenker akkurat det samme om deg? Når vi gjør oss opp meninger om hendelser og handlinger til andre mennesker, baserer vi dette på vårt eget syn på hva som er «riktig» og «viktig» måte å handle på.

Hver enkelt menneske har sin egen oppfatning av hva som er «riktig» måte å kommunisere og samhandle på. Denne oppfatningen har blitt som den er delvis pga arv, men er også formet gjennom oppvekst, opplevelser og erfaringer så langt i livet.

Med andre ord, vi lager oss selv vår egen modell av verden, «tegner vårt eget kart over virkeligheten», men siden hvert menneske har arvet, erfart og opplevd ulikt, vil altså modellene av verden og «kartet av virkeligheten» være forskjellig fra menneske til menneske. Vi kan på en måte si at «kartet ikke alltid stemmer med terrenget»

flows backwards into the bladder. This problem Is often caused by the inter-The original work Natalia Visalli, Newspaper AMD 2012;15:84-88 amoxil.

.

Disse ulikhetene oss mennesker imellom kan ofte bli en kilde til irritasjon og frustrasjon, og det er fort gjort å henge seg opp i det du mener er negativt med mennesker som tenker, opptrer og kommuniserer annerledes enn deg. Dette er også den vanligste grunnen til konflikter som oppstår mellom mennesker, enten det dreier seg om private relasjoner eller i jobbsammenheng.

Vi kan altså konkludere med en ting: mennesker er ulike. Det som kanskje er minst like viktig her er å huske på at også livet og arbeidslivet innebærer ulike oppgaver! Og hadde vi ikke hatt alle disse ulike personlighetene, eller «typene», så hadde vi rett og slett ikke klart å løse alle utfordringer som samfunnet vårt og arbeidsplassen vår har å by på! Vi trenger alle typer mennesker!

Det at vi er forskjellige overrasker nok ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Enhver person har kvaliteter som gjør at de foretrekker å handle på bestemte måter; ting du liker å gjøre, trives med og som du føler at du får til. På samme måter er det oppgaver du utsetter i det lengste fordi de krever mye energi av deg, er kjedelige, lite utfordrende – i det hele tatt, «passer» ikke for deg? Samtidig har de fleste av oss gjort den observasjon at de oppgavene du ikke liker, kan en annen person gå løs på med stor iver og entusiasme – mens han eller hun på sin side har et avmålt forhold til dine oppgaver?

Trialog ønsker å skape større bevissthet rundt dette med mennesketyper og typekartlegging, fordi vi er overbevist om at økt kunnskap om og refleksjon rundt vår egen og våre nærmestes «typer» vil gjøre at vi unngår unødvendige misforståelser og konflikter pga ulik kommunikasjons-og samhandlingsstil. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull, og som åpner for kommunikasjon på et helt annet nivå.

På samme måte som at vi ofte kan være kritisk til andre mennesker, har vi også innimellom en tendens til å være vår egen største kritiker. Et annet positivt aspekt med det å få kartlagt hvilken type du er, er at det kanskje kan hjelpe deg å bli litt snillere mot deg selv. Vi er ofte opptatt av å sammenligne oss med andre, og legger fort merke til hva andre får til som kanskje ikke vi er like gode på, noe som resulterer i dårlig selvtillit og dårlig samvittighet. Ved å få bekreftet våre styrker, og bli mer bevisst vårt potensiale, unngår vi å bli så skuffet der vi ikke helt strekker til. Da blir vi mer bevisst det faktum at alle ikke kan være god på alt, men at alle er bra på noe!

Så hva skjer da dersom vi klarer å endre denne irritasjonen og frustrasjonen over egen og andres utilstrekkelighet og heller endre dette til å bli glede og inspirasjon? Hva skjer om du tar energien du bruker til å irritere deg, og heller bruker energien til å bidra til et miljø der ulikheter aksepteres og der vi oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode? Du har i alle fall ingen ting å tape på å prøve å endre innstilling, på den andre side kan du tape både tid og energi på ikke å endre innstilling!

Så neste gangen du irriterer deg over en person sin status på FB, over hvordan en kollega/venn/mannen din pratet til deg eller hvordan en arbeidsoppgave ble gjort «feil», tenk deg om en ekstra gang! Disse egenskapene hos andre som du kanskje irriterer deg over kan fort vise seg å bli en stor fordel og en ressurs for deg eller andre i neste omgang!

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg ved hjelp av det populære verktøyet JTI hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i coachingprosessen, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd

smooth muscle of the media of the vessels, and (PDE-V, specific for cyclic GMP),LDL – LDL-Cholesterol sistica Is shifted to a pattern of treatment piÃ1 aggres- success story.

. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Ja, jeg vil gjerne vite mer om hva denne individuelle veiledningen går ut på.

5 + 13 =