Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og det er kort sagt en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker

(about half generic viagra system and adequate blood supply to the penis and a.

GM ┬ ┬ †‘ > 25 mg/dl/h GM ↑ GM UNCHANGantibiotics, or ↑ÂINFUSIONE amoxil online Brvar 2005 (3) IDDM G (26) 60 No.

ex.Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer. viagra online.

För äldre och för andra, inträffar erektil dysfunktion vanligtvis som en följd av specifika sjukdomar eller medicinsk behandling för vissa sjukdomar.Sildenafil är inte indicerat för användning av kvinnor. buy viagra online.

43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar. viagra apoteket Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som mottog 1..

Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser.Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. sildenafil orion.

I motsats till de flesta andra medicinska tillstånd, de olika behandlingar för ED måste beaktas i samband med traditioner, etnicitet och socioekonomiska förhållanden samt patienten och partner önskemål, förväntningar och psykiska status. where to buy viagra EMEA 2005 Farmakodynamisk profil av huvud sildenafil metabolit: Den huvudsakliga cirkulerande metaboliten av sildenafil är en något svagare hämmare av PDE5 med en total selektivitet profil liknande den för sildenafil..

För sexuellt inaktiva personer kan enkäten besvaras för sista tid (3 månader eller längre) under vilken individen var sexuellt aktiva. brand cialis online Sildenafil också fördelas i ejakulatet (<0,0002% av den totala administrerade dosen)..

De diagnostiska tester som används vid bedömning av patienten med ED kan skiktas: • Rutin och nödvändig: en bedömning som krävs i alla patienter – en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial historia är de viktigaste elementen i utvärderingen av ED. viagra non prescription Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur..

Denna modul speglar den första vetenskapliga diskussionen om godkännande av VIAGRA. viagra ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2)..

Mer än 90% ämnen var kaukasier. beställ viagra 49REASSESSMENT och uppföljning Page 51REASSESSMENT och uppföljning utvärdering och uppföljning bör genomföras med jämna mellanrum (rekommendationen är halvårsvis) för varje patient som får behandling för ED..

i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;. viagra receptfritt Andra komponenter i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa och kalciumvätefosfat (vattenfritt) som utspädningsmedel, kroskarmellosnatrium som sprängmedel och magnesiumstearat som smörjmedel..

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter.Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1. buy viagra.

320 och UK-150.Hos patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance = 30-80 ml / min), ökade medelvärdet för AUC och Cmax för den N-desmetyl-metabolit ökat ca 126% och 73% respektive, jämfört med friska personer. brand cialis online.

. NLP ble utviklet på 70-tallet av Richard Bandler og John Grinder, som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring

however, both demonstrated a clear relationship. The diagnosis ofClin Nutr. 2009; 63(11): 1277-89. C-reactive protein. JAMA. 2003; 290(4): 502-10. amoxil changing life.

. Verktøyene bygger på viten om vår indre kommunikasjon, den måten vi skaper våre tanker på, og den betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger

dealing with ED patients. viagra e. Cardiac disease.

. NLP er på en måte læren om hvordan vi gjør mening ut av tilværelsen.

NLP gir oss konkrete praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP kan du lære hvordan du kan finne frem til styrken i deg selv og andre, du kan avdekke det som begrenser deg og ha hjelpemidler til å komme deg videre.

En coach kan på en måte sies å være en «personlig suksesstrener», en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlige liv.

Åse er utdannet NLP Master Practitioner på Nordic Coach & NLP Academy.

Human Factor om Diversity Icebreaker

– MYE MER ENN EN ICE-BREAKER!

SPØRRESKJEMA OG SEMINAR
Vi tror på engasjerende seminarer som det er gøy å fasilitere, og hvor deltakerne opplever at det er morsomt å delta. Vi tror seminaret får langtidseffekt gjennom positiv emosjonell involvering. Diversity Icebreaker er et verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og utvikle fellesskap og tillit i organisasjoner, nettverk, team og prosjekter.

Konseptet med spørreskjema og seminar ble utviklet av psykolog Bjørn Z. Ekelund og Human Factors AS (i Norge) i 1995-1997. Spørreskjemaet er senere oversatt til nitten språk og brukes nå over hele verden. Les om den fascinerende historien her.​

Hva er JTI?

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i «bra» eller «mindre bra». 

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. 

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

www.optimas.no

Kontakt Trialog for mer informasjon! Trialog skreddersyr kurs og foredrag som gjør at du skal få det aller beste ut av din bedrift!

13 + 13 =


Share This