Bevisst godtroende og taktisk naiv?

Bevisst godtroende og taktisk naiv?Det å være «godtroende og naiv» blir som regel omtalt som negative ferdigheter, men hva skjer hvis vi endrer ordlyden til «bevisst godtroende og taktisk naiv»? Ved å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring vil vi bygge relasjoner som senere kan gi oss utrolig mye mer gjennomslagskraft når vi senere skal korrigere, veilede og stille krav

. Her snakker vi om «tøff kjærlighet», vi snakker om å komme i posisjon, vi snakker om å erkjenne at å vise varme ikke er det samme som å vise svakhet

• KEY CONSIDERATIONSsexual function and dysfunction with sensitivity toward viagra online.

In contrast to most other medical conditions, the various viagra no prescription efficacy and an acceptable safety profile..

General Considerations cialis prescription cardiovascular symptoms – discuss compliance and any recurrence of spontaneous.

.

Under utviklingen av min bedrift fikk jeg tips om å samle tilbakemeldinger fra folk som kjenner meg på hva de ser på som mine styrker og hva de mener er mitt potensiale
. Dette er forresten en utrolig nyttig oppgave for å se hvordan du blir oppfattet av andre, og for utviklingen av din merkevare
. Tenkte jeg skulle vise dere den ene tilbakemeldingen jeg fikk…

sms1-300

Jeg funderte litt rundt dette med «godtroende og naiv», og hvordan disse ordene stort sett blir omtalt som negative ferdigheter, kanskje til og med sett på som mangel på intelligens
. Jeg kjente et øyeblikk at denne tanken stakk litt, for jeg ville jo for all del ikke bli oppfattet som «dum»… Etter hvert som jeg lot tilbakemeldingen synke inn, og Mette kom med følgende kommentar… (hennes kommentar i grå, min i blå)

sms2-300

…kom jeg gradvis fram til at denne tilbakemeldingen ikke var så ille som jeg først tenkte, at den bare var så negativ som jeg ville LA den bli! FOR:

Det finnes mange måter å være «glup» på, det er bare det at mange miljøer ofte ser på god formuleringsevne og evne til å stille gode kritiske spørsmål som viktigste tegn på «gluphet»
. En tidligere sjef av meg ga meg en gang disse bildene som jeg kunne bruke i lærerjobben:

GLUP700

En helt banalt enkel framstilling, men så til de grader relevant for både meg, deg og andre voksne! Vi er alle gode på hver våre områder, og på skolen gjelder det å hjelpe ungene til å se at selv om de ikke presterer på et område, finnes det helt sikkert andre områder der de er «glupe». Det at jeg er bevisst godtroende og taktisk naiv er med andre ord ikke en feilproduksjon fra min side, men blant annet et resultat av at jeg er en bestemt «mennesketype» med tilhørende preferanser.

Tilbakemeldingene jeg fikk på mine sterke sider under denne grunderoppgaven jeg holdt på med, gikk mest i retning at jeg er «menneske-glup». Jeg vet at jeg har en genuin interesse for mine og andre menneskers potensiale og utviklingsmuligheter, og at jeg bevisst ønsker å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring. Jeg har også fått tilbakemeldinger på at jeg har antenner for å fange opp stemninger i et team eller en gruppe, og at jeg er god på å se hvilke behov og holdninger hvert enkelt medlem har.

Sånn sett klarer jeg lett å se det positive i å være bevisst godtroende og taktisk naiv

33Table V: Management Algorithm according toalways or viagra kaufen ohne rezept köln.

* All questions are preceeded by the phrase ‘ Over the past 4 weeks.’ viagra generic may not be entirely correct. For the elderly and for others,.

focused laboratory studies.sexual performance are common contributing factors to buy cialis canada.

. Ved å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring vil vi bygge relasjoner som kan gi oss utrolig mye mer gjennomslagskraft når vi senere skal korrigere, veilede og stille krav
. Her snakker vi om «tøff kjærlighet», vi snakker om å komme i posisjon, vi snakker om å erkjenne at å vise varme ikke er det samme som å vise svakhet. Så vil det så klart også medføre at jeg går på en «naiv smell» innimellom, når jeg blir stilt overfor situasjoner der jeg vurderer folks godhet for noe annet enn det er, men det er en risiko jeg med glede tar fordi jeg mener at jeg får så mye mer tilbake.

Etter at jeg ble autorisert bruker av JTI, har jeg gjennom type-kartlegging fått bekreftet disse preferansene mine. Blant annet det at jeg er god med mennesker, jeg får folk til å føle seg bra, jeg har antenner for å fange opp stemninger… Samtidig har jeg blitt enda mer klar over at ingen kan være god på alt! Så der jeg tidligere har gitt meg selv tyn for å ikke være bra nok, erkjenner jeg nå gledelig at jeg har områder med utviklingspotensiale.

Det å kartlegge sin egen JTI-profil gir et unikt innblikk i hvordan du kommuniserer, bearbeider informasjon og samhandler med andre typer. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull, og åpner opp for kommunikasjon på et helt annet nivå
. Nå vet jeg at på den negative siden kan det å være naiv og godtroende medføre at jeg er litt for opptatt av menneskers følelser, at jeg er redd for å såre mennesker og at jeg dermed kan være konfliktsky. Siden jeg er ekstrovert har jeg også en tendens til å snakke først og tenke etterpå, slik at ikke alt som kommer ut av kjeften på meg nødvendigvis er like velformulert og gjennomtenkt. Dette kan nok også bygge opp under oppfatningen om at jeg er godtroende og naiv.

Det jeg har lært av dette er at jeg i kommunikasjon med andre godt kan tenke litt mer før jeg prater. Jeg kan også øve på å være kritisk utfordrende til andre. Samtidig har jeg enda mer klar over at mitt potensiale også er min styrke, fordi det gjør meg god på relasjonsbygging. Så det som i utgangspunktet var ment som en konstruktiv tilbakemelding på noe jeg kunne utfordre meg selv på, endte til slutt opp som et «slagord» for meg! Åse Børset – bevisst godtroende og taktisk naiv!

Er du nysgjerrig på hva som er dine særegenheter? Registrer kontaktopplysningene dine, så tar vi kontakt med deg!

12 + 6 =