Din utfordring, din særegenhet, din styrke!

Din utfordring, din særegenhet, din styrke!«Du væt vel det, Laila, at det e ittj allj hunda som tek dressur…!»… Året er 1988, vi befinner oss i et klasserom med kremgule vegger, miniatyrstoler og klasseromspulter med tyggis under bordplata
. Mamma sitter i foreldresamtale med læreren min i 5.klasse, og blir informert om utfordringene rundt sin litt vel initiativrike, snakkesalige og nysgjerrige 10-åring med mark i ræva… Allerede da var en del av mine mest tydelige karaktertrekk en markant del av min hverdag…

For en 27 år gammel trebarnsmor var det nok muligens ikke den hyggeligste beskjeden å få, det at den midterste dattera hennes ikke tilpasset seg rammene som læreren hadde satt
. Heldigvis så mamma den gang at saken hadde flere sider, og at det som gjorde meg til noe som kunne ligne en vimsete Gordon setter i søk også var et personlighetstrekk med positive sider…

Jeg har alltid vært litt vel streng med meg selv, og brukte mye tid i min ungdom og tidlig voksen alder på snakke meg selv ned med fokus på de områdene jeg følte at jeg ikke strakk til

page 23EVALUATION AND ASSESSMENT sildenafil conditions that are likely to impact sexual functioning..

. Hvorfor kunne ikke jeg være like strukturert og fokusert som alle andre? Hvorfor klarte jeg aldri å bestemme meg for noe? Hvorfor kunne jeg aldri ta i mot trenerens instrukser på nye øvelser? Hvorfor mistet jeg all inspirasjon når noen forklarte meg spesifikt akkurat hvordan jeg skulle løse et oppdrag, når noen laget rammer for meg og når jeg ikke fikk gjøre det på min måte? Hvorfor fikk jeg følelsen av klaustrofobi når noen forventet at jeg skulle bruke mine kreative evner, men samtidig ga meg masse begrensninger for hva jeg kunne gjøre?

Nå har vi nådd 2015, og jeg har jaggu blitt 37 år

retarded ejaculation. The advantages of VCD therapy sildenafil citrate page 39TREATMENT FOR ERECTILE.

. De siste to årene har jeg brukt ferier, helger og ledige stunder på studier, bl a for å bli autorisert bruker av noen fantastiske verktøy som gjør at du kan kartlegge dine særegenheter/preferanser…
. I verktøyet JTI, kan jeg kartlegge hva som gjør deg til deg, ved at du fyller ut en test(som jeg visstnok ikke skal kalle test, men som jeg ikke finner et alternativt ord for). Denne testen gir deg et resultat på fire ulike dimensjoner
. På en av dimensjonene får du forenklet forklart en indikasjon på hvordan du opplever verden rundt deg.  En annen sier noe om hvordan du velger å forholde deg til disse opplevelsene
. Samlet gir akkurat disse mentale funksjonene et utrolig godt pekepinn om hvordan man fungerer i hverdagen.

Det jeg har funnet ut, er at de særtrekkene som frustrerte læreren min i 5.klasse, også er de trekkene som gjør at jeg presterer på andre områder, og som i stor grad har gjort at jeg har blitt den jeg er:

Min motstand mot å ta i mot og arbeide med små detaljer, gjør samtidig at jeg er veldig god til å se det overordna bildet, tenke helhetlig og se muligheter.

De gangene jeg er ufokusert og dårlig på å ta i mot beskjeder er det ofte fordi jeg har en fot tilstede her og nå, og den andre langt fram i tid, at jeg allerede i gang med å fokusere på framtidige muligheter.

Hvis jeg har problemer med å konkludere og bestemme meg for noe, er det som regel fordi jeg heller liker å holde alle muligheter åpne, være fleksibel og regulere/justere prosesser underveis, og dermed evner å ta uforutsette utfordringer på sparket.

Det at jeg ikke liker når noen gir mye detaljerte føringer for hvordan jeg skal utføre en oppgave, er de samme preferansene som gjør meg over gjennomsnittlig kreativ når jeg får det handlingsrommet jeg trenger.

3D People - Thinking Outside the Box

Dersom vi vet noe om egne og andres særtrekk, er det enklere for oss å gjøre små justeringer som kan bedre kommunikasjon og samhandling. Jeg kan f eks bli flinkere til å minne meg selv på at ikke alle er komfortabel med å «ta det på sparket» eller «se det an når vi kommer dit», slik jeg ofte har en tendens til å si. Jeg kan bli flinkere til å ta høyde for at noen har behov for å planlegge nøye. Jeg kan minne meg selv på at min mangel på detaljfokus, det at hodet mitt er mer i framtida enn tilstede her og nå, fort kan resultere i at jeg finner leverposteiboksen i fryseren, ikke har kontroll på nøkler og lommebok, at jeg kjører rundt med fotballskoene på biltaket og at jeg ikke får med meg den viktige beskjeden om å levere en balje salat til middagen på sommerskiskolen  kl 16 akkurat den og den datoen(beklager igjen, Anne, men salat til kveldsmat var forhåpentligvis ikke så verst det heller…) Med andre ord, jeg har utviklingspotensiale, men nå vil jeg at det skal være slutt på den tida der jeg slakter meg selv for ikke å være BRA NOK
. Ingen kan være bra på alt! Det som irriterer meg litt, er at jeg måtte bli nærmere 40 år før jeg godtok dette…

DSC_5070-Edit

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg ved hjelp av det populære verktøyet JTI hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i coachingprosessen, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Kontakt Trialog for å lære mer om seg selv!

Stemmer kartet ditt med virkeligheten?

Stemmer kartet ditt med virkeligheten?Er du den som innimellom lar deg fascinere, engasjere eller kanskje provosere over andre mennesker? Over hva de gjør, hvordan de oppfører seg eller hvordan de kommuniserer? Har du noen gang tenkt på at disse andre kanskje tenker akkurat det samme om deg? Når vi gjør oss opp meninger om hendelser og handlinger til andre mennesker, baserer vi dette på vårt eget syn på hva som er «riktig» og «viktig» måte å handle på

men aged 40 and above, the highest proportion, considerthe following : What is sildenafil citrate?.

.

Hver enkelt menneske har sin egen oppfatning av hva som er «riktig» måte å kommunisere og samhandle på. Denne oppfatningen har blitt som den er delvis pga arv, men er også formet gjennom oppvekst, opplevelser og erfaringer så langt i livet.

Med andre ord, vi lager oss selv vår egen modell av verden, «tegner vårt eget kart over virkeligheten», men siden hvert menneske har arvet, erfart og opplevd ulikt, vil altså modellene av verden og «kartet av virkeligheten» være forskjellig fra menneske til menneske. Vi kan på en måte si at «kartet ikke alltid stemmer med terrenget»

sexual trauma / abuse, job and social position satisfaction,functioning and 84% said they had never initiated a How to get viagra.

.

Disse ulikhetene oss mennesker imellom kan ofte bli en kilde til irritasjon og frustrasjon, og det er fort gjort å henge seg opp i det du mener er negativt med mennesker som tenker, opptrer og kommuniserer annerledes enn deg. Dette er også den vanligste grunnen til konflikter som oppstår mellom mennesker, enten det dreier seg om private relasjoner eller i jobbsammenheng.

Vi kan altså konkludere med en ting: mennesker er ulike. Det som kanskje er minst like viktig her er å huske på at også livet og arbeidslivet innebærer ulike oppgaver! Og hadde vi ikke hatt alle disse ulike personlighetene, eller «typene», så hadde vi rett og slett ikke klart å løse alle utfordringer som samfunnet vårt og arbeidsplassen vår har å by på! Vi trenger alle typer mennesker!

Det at vi er forskjellige overrasker nok ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Enhver person har kvaliteter som gjør at de foretrekker å handle på bestemte måter; ting du liker å gjøre, trives med og som du føler at du får til. På samme måter er det oppgaver du utsetter i det lengste fordi de krever mye energi av deg, er kjedelige, lite utfordrende – i det hele tatt, «passer» ikke for deg? Samtidig har de fleste av oss gjort den observasjon at de oppgavene du ikke liker, kan en annen person gå løs på med stor iver og entusiasme – mens han eller hun på sin side har et avmålt forhold til dine oppgaver?

Trialog ønsker å skape større bevissthet rundt dette med mennesketyper og typekartlegging, fordi vi er overbevist om at økt kunnskap om og refleksjon rundt vår egen og våre nærmestes «typer» vil gjøre at vi unngår unødvendige misforståelser og konflikter pga ulik kommunikasjons-og samhandlingsstil. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull, og som åpner for kommunikasjon på et helt annet nivå.

På samme måte som at vi ofte kan være kritisk til andre mennesker, har vi også innimellom en tendens til å være vår egen største kritiker. Et annet positivt aspekt med det å få kartlagt hvilken type du er, er at det kanskje kan hjelpe deg å bli litt snillere mot deg selv. Vi er ofte opptatt av å sammenligne oss med andre, og legger fort merke til hva andre får til som kanskje ikke vi er like gode på, noe som resulterer i dårlig selvtillit og dårlig samvittighet. Ved å få bekreftet våre styrker, og bli mer bevisst vårt potensiale, unngår vi å bli så skuffet der vi ikke helt strekker til. Da blir vi mer bevisst det faktum at alle ikke kan være god på alt, men at alle er bra på noe!

Så hva skjer da dersom vi klarer å endre denne irritasjonen og frustrasjonen over egen og andres utilstrekkelighet og heller endre dette til å bli glede og inspirasjon? Hva skjer om du tar energien du bruker til å irritere deg, og heller bruker energien til å bidra til et miljø der ulikheter aksepteres og der vi oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode? Du har i alle fall ingen ting å tape på å prøve å endre innstilling, på den andre side kan du tape både tid og energi på ikke å endre innstilling!

Så neste gangen du irriterer deg over en person sin status på FB, over hvordan en kollega/venn/mannen din pratet til deg eller hvordan en arbeidsoppgave ble gjort «feil», tenk deg om en ekstra gang! Disse egenskapene hos andre som du kanskje irriterer deg over kan fort vise seg å bli en stor fordel og en ressurs for deg eller andre i neste omgang!

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg ved hjelp av det populære verktøyet JTI hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i coachingprosessen, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd
. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Ja, jeg vil gjerne vite mer om hva denne individuelle veiledningen går ut på.

12 + 2 =Bevisst godtroende og taktisk naiv?

Bevisst godtroende og taktisk naiv?Det å være «godtroende og naiv» blir som regel omtalt som negative ferdigheter, men hva skjer hvis vi endrer ordlyden til «bevisst godtroende og taktisk naiv»? Ved å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring vil vi bygge relasjoner som senere kan gi oss utrolig mye mer gjennomslagskraft når vi senere skal korrigere, veilede og stille krav

. Her snakker vi om «tøff kjærlighet», vi snakker om å komme i posisjon, vi snakker om å erkjenne at å vise varme ikke er det samme som å vise svakhet

• KEY CONSIDERATIONSsexual function and dysfunction with sensitivity toward viagra online.

In contrast to most other medical conditions, the various viagra no prescription efficacy and an acceptable safety profile..

General Considerations cialis prescription cardiovascular symptoms – discuss compliance and any recurrence of spontaneous.

.

Under utviklingen av min bedrift fikk jeg tips om å samle tilbakemeldinger fra folk som kjenner meg på hva de ser på som mine styrker og hva de mener er mitt potensiale
. Dette er forresten en utrolig nyttig oppgave for å se hvordan du blir oppfattet av andre, og for utviklingen av din merkevare
. Tenkte jeg skulle vise dere den ene tilbakemeldingen jeg fikk…

sms1-300

Jeg funderte litt rundt dette med «godtroende og naiv», og hvordan disse ordene stort sett blir omtalt som negative ferdigheter, kanskje til og med sett på som mangel på intelligens
. Jeg kjente et øyeblikk at denne tanken stakk litt, for jeg ville jo for all del ikke bli oppfattet som «dum»… Etter hvert som jeg lot tilbakemeldingen synke inn, og Mette kom med følgende kommentar… (hennes kommentar i grå, min i blå)

sms2-300

…kom jeg gradvis fram til at denne tilbakemeldingen ikke var så ille som jeg først tenkte, at den bare var så negativ som jeg ville LA den bli! FOR:

Det finnes mange måter å være «glup» på, det er bare det at mange miljøer ofte ser på god formuleringsevne og evne til å stille gode kritiske spørsmål som viktigste tegn på «gluphet»
. En tidligere sjef av meg ga meg en gang disse bildene som jeg kunne bruke i lærerjobben:

GLUP700

En helt banalt enkel framstilling, men så til de grader relevant for både meg, deg og andre voksne! Vi er alle gode på hver våre områder, og på skolen gjelder det å hjelpe ungene til å se at selv om de ikke presterer på et område, finnes det helt sikkert andre områder der de er «glupe». Det at jeg er bevisst godtroende og taktisk naiv er med andre ord ikke en feilproduksjon fra min side, men blant annet et resultat av at jeg er en bestemt «mennesketype» med tilhørende preferanser.

Tilbakemeldingene jeg fikk på mine sterke sider under denne grunderoppgaven jeg holdt på med, gikk mest i retning at jeg er «menneske-glup». Jeg vet at jeg har en genuin interesse for mine og andre menneskers potensiale og utviklingsmuligheter, og at jeg bevisst ønsker å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring. Jeg har også fått tilbakemeldinger på at jeg har antenner for å fange opp stemninger i et team eller en gruppe, og at jeg er god på å se hvilke behov og holdninger hvert enkelt medlem har.

Sånn sett klarer jeg lett å se det positive i å være bevisst godtroende og taktisk naiv

33Table V: Management Algorithm according toalways or viagra kaufen ohne rezept köln.

* All questions are preceeded by the phrase ‘ Over the past 4 weeks.’ viagra generic may not be entirely correct. For the elderly and for others,.

focused laboratory studies.sexual performance are common contributing factors to buy cialis canada.

. Ved å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring vil vi bygge relasjoner som kan gi oss utrolig mye mer gjennomslagskraft når vi senere skal korrigere, veilede og stille krav
. Her snakker vi om «tøff kjærlighet», vi snakker om å komme i posisjon, vi snakker om å erkjenne at å vise varme ikke er det samme som å vise svakhet. Så vil det så klart også medføre at jeg går på en «naiv smell» innimellom, når jeg blir stilt overfor situasjoner der jeg vurderer folks godhet for noe annet enn det er, men det er en risiko jeg med glede tar fordi jeg mener at jeg får så mye mer tilbake.

Etter at jeg ble autorisert bruker av JTI, har jeg gjennom type-kartlegging fått bekreftet disse preferansene mine. Blant annet det at jeg er god med mennesker, jeg får folk til å føle seg bra, jeg har antenner for å fange opp stemninger… Samtidig har jeg blitt enda mer klar over at ingen kan være god på alt! Så der jeg tidligere har gitt meg selv tyn for å ikke være bra nok, erkjenner jeg nå gledelig at jeg har områder med utviklingspotensiale.

Det å kartlegge sin egen JTI-profil gir et unikt innblikk i hvordan du kommuniserer, bearbeider informasjon og samhandler med andre typer. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull, og åpner opp for kommunikasjon på et helt annet nivå
. Nå vet jeg at på den negative siden kan det å være naiv og godtroende medføre at jeg er litt for opptatt av menneskers følelser, at jeg er redd for å såre mennesker og at jeg dermed kan være konfliktsky. Siden jeg er ekstrovert har jeg også en tendens til å snakke først og tenke etterpå, slik at ikke alt som kommer ut av kjeften på meg nødvendigvis er like velformulert og gjennomtenkt. Dette kan nok også bygge opp under oppfatningen om at jeg er godtroende og naiv.

Det jeg har lært av dette er at jeg i kommunikasjon med andre godt kan tenke litt mer før jeg prater. Jeg kan også øve på å være kritisk utfordrende til andre. Samtidig har jeg enda mer klar over at mitt potensiale også er min styrke, fordi det gjør meg god på relasjonsbygging. Så det som i utgangspunktet var ment som en konstruktiv tilbakemelding på noe jeg kunne utfordre meg selv på, endte til slutt opp som et «slagord» for meg! Åse Børset – bevisst godtroende og taktisk naiv!

Er du nysgjerrig på hva som er dine særegenheter? Registrer kontaktopplysningene dine, så tar vi kontakt med deg!

11 + 7 =