FOREDRAG

Om det er at du ønsker å oppnå bedre resultater, eller kanskje savner større eierskap og motivasjon blant de ansatte? Kanskje du ha fått et dårlig resultat på medarbeiderundersøkelsen som du ikke helt forstår deg på? Disse tre foredragene er bare forslag fra min sin side, men tilpasses bedriftenes behov

. Foredragene tilpasses også til rene ledersamlinger, der det er ønskelig.

Effektive team

Hvordan revitalisere teamet for å øke verdiskapning og trivsel? Dette foredraget handler rett og slett om å skape bevissthet
. Vi har alle et ønske om å gjøre vårt beste, om å være vår beste versjon

. Hva skjer da når ulike preferanser gjør at vi har ulike syn på hva som er «en god versjon», når samarbeidet lider pga mangel på kommunikasjon? Dette er et foredrag til deg som leder, men passer også til å skape bevissthet blant dine ansatte

. Det handler enkelt og greit om å gjøre hverandre gode!

Hvordan kan du komme i posisjon til å lede dine ansatte/påvirke dine kolleger på en best mulig måte? Hva sier dine preferanser om deg som leder/kollega? Har du en kommunikasjonsform som gagner deg og dine ansatte/kolleger?

«Bevisst godtroende og taktisk naiv?»

Dette foredraget handler i stor grad om kraften som ligger i det å tro det beste om mennesker
. Det å være «godtroende og naiv» blir som regel omtalt som negative ferdigheter, men hva skjer hvis vi endrer ordlyden til «bevisst godtroende og taktisk naiv»? Ved å møte mennesker med respekt, tillit og oppmuntring vil vi bygge relasjoner som senere kan gi oss utrolig mye mer gjennomslagskraft når vi senere skal korrigere, veilede og stille krav. Her snakker vi om «tøff kjærlighet», vi snakker om å komme i posisjon, vi snakker om å erkjenne at å vise varme ikke er det samme som å vise svakhet.

«Har du en kommunikasjonsform som motiverer og  bygger relasjoner?»

Alle bedrifter, uavhengig av bransje, kan på en enkel måte sies å ha en «kald» og en «varm» side. På den «kalde» siden ligger struktur, systemer og annen administrasjon. På den «varme» siden ligger mellommenneskelige relasjoner
. Undersøkelser gjort av det norske firmaet Geruda  viser at ledere har 80% av sine største utfordringer som «varme», men at de i praksis bruker 80% av tida si på «kalde» oppgaver. Dette foredraget handler i stor grad om gevinstene av det å slippe litt mer «varme» inn i deres bedrift. Og tro meg, min bakgrunn fra forsvaret og som tobarnsmor har gitt meg god erfaring fra hele temperaturskalaen!

Kontakt Trialog for mer informasjon! Trialog skreddersyr kurs og foredrag som gjør at du skal få det aller beste ut av din bedrift!

tlf: 9170 1660

 

Share This