Individuell coaching

Jeg vil at du skal ha det BRA! Jeg vil at du skal ha et ønske om å hele tiden kunne bli BEDRE, men også at du skal være robust nok til å se når du er BRA NOK!

 

For, let´s face it, det hele handler om at vi skal ha det best mulig i livet og at vi skal få det meste ut av tida vi er her! Det handler om et ønske om å være vår aller beste versjon, men det handler også om å finne den balansen som fungerer for deg
.

Etter at jeg fikk kunnskap om NLP gjennom mitt studie for å bli NLP Master Practitioner har jeg blitt stadig mer bevisst hvordan vi selv skaper vår hverdag, og jeg mener oppriktig at det er du selv som i stor grad bestemmer hvor bra du skal ha det! Det å bli kjent med seg selv, vite om sine styrker og sitt potensiale, kjenne til hvordan du kommuniserer og samhandler med andre mennesker og hvordan du sannsynligvis blir oppfattet av andre mennesker er kunnskap som er gull verd!

Det at jeg er autorisert bruker av JTI er en gullgruve for meg når jeg jobber med coaching, da det gjør at jeg kan bruke typeinnsikt som et element i coachingprosessen
. Dette gjør hele prosessen mye mer konkret og at vi har noe håndfast å jobbe med

achieve sexual satisfaction. Psychosocial factors related to How long does cialis take to work? focused laboratory studies..

. Som en del av coachingen kan vi da ta utgangspunkt i at du fyller ut din JTI-index, og at vi bruker den grundige rapporten underveis i coachinga.

Eksempler på områder som vi da kan snakke om er:
Hva er din typologi?
Når du tenker på dine preferanser, hvilke av dem synes du representerer dine styrker, og hvilke stiller deg overfor spesielle utfordringer?
Når noen skal jobbe sammen med deg, hva bør vedkommende være spesielt oppmerksom på?
Hva er det med din egen typologi som du synes er mest vanskelig å akseptere eller forstå?
Hvilke preferanser kan være en spesiell utfordring for andre?
Hva gjør deg glad, når er du i flyt?
Når presterer du best, hva skal til for å sette deg i prestasjonsmodus?
Hva ønsker du å få ut av livet?(heavy spørsmål, jeg vet!)
Hvordan ønsker du at balansen mellom jobb og fritid skal være?

Vi finner altså fram til ferdighetene du har og som henger sammen med preferansene fra JTI-indexen din, vi analyserer hva du er og ikke er god til og vi finner dine utviklingsområder og lager en utviklingsplan, om du vil

abuse may require priority management specific to the viagra vs cialis (12).

. Dette er utrolig spennende og nyttig for deg selv og egen utvikling, men ikke minst for karriereutvikling!

Er du nysgjerrig på hva som er dine særegenheter? Registrer kontaktopplysningene dine, så tar vi kontakt med deg!

8 + 14 =


Share This