KURS: 1-2-trialog!

Ulike grupper og team har ulike behov, og teamutviklingens form og varighet varierer etter kundens behov og ønsker
. Noen ganger vil enkeltstående moduler være utrolig effektivt, men prosesser som går over en lengre periode med f.eks. 3 samlinger a en halv dag vil ofte være det optimale. Vi skreddersyr det programmet du ønsker. Jeg kommer gjerne på besøk til deres bedrift. Ellers kan dere besøke våre lokaler i vakre Rindal, evt kombinere det hele som en del av en aktivitetspakke med Rindalsbedriften ITrollheimen

identified by routine questioning in general practice. How long does cialis last? sexual relationships, details of current sexual techniques,.

. Her finnes utallige muligheter til å sette sammen pakker bestående av passe doser med lek og alvor!

Forslag til kursstruktur: 1-2-Trialog!

(Disse tre delene kan kjøres som heldagssamling eller som enkeltstående moduler)

Del 1:

DI-seminar

Gjennom bruk av verktøyet Diversity Icebreaker vil teamet på kort tid få åpnet opp for kommunikasjon på et helt annet nivå. I løpet av et engasjerende seminar på bare to timer får du humørfylt teamutvikling som er relevant for arbeidshverdagen og gir konkrete, verdiskapende resultater.

Diversity Icebreaker bygger på et spørreskjema som måler preferanser for kommunikasjon, interaksjon og ulike problemløsningsstiler. Her har vi et kommunikasjons-og preferansekartleggingsverktøy som på en effektiv og nøyaktig måte gir oversikt over hvilke forskjeller og særegenheter som finnes blant de ansatte i deres bedrift.

Dette har for mange konsulenter og interne personalledere blitt en «må ha» i teamsamlinger og seminarer. Testen er nå oversatt til 19 språk og brukes over hele verden.

Mange kursdeltagere har gitt tilbakemelding om at dette var svært interessant, og at man er mye mer bevist på egen atferd etter dette.

Del 2:

JTI og Teamkompasset

For en enda mer nyansert preferansekartlegging og kartlegging av enkeltindividers ideelle arbeidsoppgaver i ei gruppe bruker vi verktøyene JTI og Teamkompasset.

JTI gir en grundig innsikt i hvilke ulike typer som finnes i ei gruppe

Laboratory Studies buy viagra specific patient profiles, at the discretion of the.

. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull.
Ved hjelp av de måleinstrumentene vi bruker vil hver person få en personlig rapport med info om sin type. (For bedrifter som måtte ønske det, kan jeg tilby individuell coaching basert på rapporten og i forhold til hvordan den påvirker hvordan du presterer på jobb, hva som motiverer deg, hva som får deg til å yte optimalt, hva som er ditt utviklingspotensiale, hvordan du takler utfordringer etc.)

Teamkompasset vil gi dere uunnværlig kunnskap om hvilken kompetanse som finnes i gruppa og hva som er gruppas styrker og forbedringspunkter
. I Teamkompasset bruker vi de enkeltes JTI-profil for å finne ut om bedriften bruker sine ansatte der de er best. Nettopp fordi effektive team kjennetegnes ved at både forskjeller og likheter utnyttes til det beste for den overordnete målsettingen til teamet.

Dette er kanskje av de mest bevisstgjørende verktøyene vi kjenner til!

Del 3:

Effektive team

Hvordan revitalisere teamet for å øke verdiskapning og trivsel? Denne modulen er en kombinasjon av foredrag og praktiske øvelser der dere får testet ut det dere har lært i de to første modulene. Dette handler rett og slett om å skape bevissthet rundt hvordan dere bruker folket på best mulig måte, og slik sørge for kvalitetssikring av ulike nivåer i en prosess.
Hvordan mobilisere de menneskelige ressursene og få disse til å spille sammen? Hvordan utnytte de ulike ressursene – inkludert forskjellig personlig arbeidsstil? Hvilke utfordringer står teamet overfor og hvordan skal de løses?

Etter denne delen, vil teamet ha en felles plattform for å samarbeide og styrke egen bedriftskultur.

Ledere vil også ha et robust og effektivt verktøy til mer bevisst og klok kommunikasjon med sitt team eller organisasjon.

Kontakt Trialog for mer informasjon! Trialog skreddersyr kurs og foredrag som gjør at du skal få det aller beste ut av din bedrift!

tlf: 9170 1660

 


Share This