monolog – dialog – trialog

I Trialog hjelper vi bedrifter med grundig kartlegging av preferanser, kompetanse og ressurser i grupper, slik at de bruker folket sitt rett, bedrer effektiviteten og får ut potensialet som ligger i bedriften.

Effektive organisasjoner kjennetegnes ved at både forskjeller og likheter blant medarbeiderne utnyttes til det beste for den overordna målsettingen til organisasjonen
. Skal du bli et godt team må du akseptere individualitet, du må tåle at noen er bedre enn deg i noe
. Hva skal vi gjøre for å dekke opp svakhetene våre, og hva skal vi gjøre for ikke å bruke alt for mye tid på styrkene?

Trialog vil skape større bevissthet rundt typologi
. Vi har som mål at vår måte å jobbe på skal skape økt tillit, respekt og forståelse mellom mennesker og gi bedre trivsel og bedre resultater hos kunden. Måten medarbeiderne kommuniserer og samarbeider på er, ved siden av fagkunnskaper, de viktigste verdiene i det å skape en effektiv organisasjon
.

«Det verdifulle i typologien er først og fremst den innsikt, gjensidige forståelse og toleranse, den gir grunnlag for»  (Edvard Borbye)

Kontakt Trialog for mer informasjon! Trialog skreddersyr kurs og foredrag som gjør at du skal få det aller beste ut av din bedrift!

tlf: 9170 1660

 

Share This