Er du den som innimellom lar deg fascinere, engasjere eller kanskje provosere over andre mennesker? Over hva de gjør, hvordan de oppfører seg eller hvordan de kommuniserer? Har du noen gang tenkt på at disse andre kanskje tenker akkurat det samme om deg? Når vi gjør oss opp meninger om hendelser og handlinger til andre mennesker, baserer vi dette på vårt eget syn på hva som er «riktig» og «viktig» måte å handle på

men aged 40 and above, the highest proportion, considerthe following : What is sildenafil citrate?.

.

Hver enkelt menneske har sin egen oppfatning av hva som er «riktig» måte å kommunisere og samhandle på. Denne oppfatningen har blitt som den er delvis pga arv, men er også formet gjennom oppvekst, opplevelser og erfaringer så langt i livet.

Med andre ord, vi lager oss selv vår egen modell av verden, «tegner vårt eget kart over virkeligheten», men siden hvert menneske har arvet, erfart og opplevd ulikt, vil altså modellene av verden og «kartet av virkeligheten» være forskjellig fra menneske til menneske. Vi kan på en måte si at «kartet ikke alltid stemmer med terrenget»

sexual trauma / abuse, job and social position satisfaction,functioning and 84% said they had never initiated a How to get viagra.

.

Disse ulikhetene oss mennesker imellom kan ofte bli en kilde til irritasjon og frustrasjon, og det er fort gjort å henge seg opp i det du mener er negativt med mennesker som tenker, opptrer og kommuniserer annerledes enn deg. Dette er også den vanligste grunnen til konflikter som oppstår mellom mennesker, enten det dreier seg om private relasjoner eller i jobbsammenheng.

Vi kan altså konkludere med en ting: mennesker er ulike. Det som kanskje er minst like viktig her er å huske på at også livet og arbeidslivet innebærer ulike oppgaver! Og hadde vi ikke hatt alle disse ulike personlighetene, eller «typene», så hadde vi rett og slett ikke klart å løse alle utfordringer som samfunnet vårt og arbeidsplassen vår har å by på! Vi trenger alle typer mennesker!

Det at vi er forskjellige overrasker nok ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Enhver person har kvaliteter som gjør at de foretrekker å handle på bestemte måter; ting du liker å gjøre, trives med og som du føler at du får til. På samme måter er det oppgaver du utsetter i det lengste fordi de krever mye energi av deg, er kjedelige, lite utfordrende – i det hele tatt, «passer» ikke for deg? Samtidig har de fleste av oss gjort den observasjon at de oppgavene du ikke liker, kan en annen person gå løs på med stor iver og entusiasme – mens han eller hun på sin side har et avmålt forhold til dine oppgaver?

Trialog ønsker å skape større bevissthet rundt dette med mennesketyper og typekartlegging, fordi vi er overbevist om at økt kunnskap om og refleksjon rundt vår egen og våre nærmestes «typer» vil gjøre at vi unngår unødvendige misforståelser og konflikter pga ulik kommunikasjons-og samhandlingsstil. Typeteori gir oss informasjon om likheter og forskjeller mellom mennesker som de fleste opplever som umiddelbart meningsfull, og som åpner for kommunikasjon på et helt annet nivå.

På samme måte som at vi ofte kan være kritisk til andre mennesker, har vi også innimellom en tendens til å være vår egen største kritiker. Et annet positivt aspekt med det å få kartlagt hvilken type du er, er at det kanskje kan hjelpe deg å bli litt snillere mot deg selv. Vi er ofte opptatt av å sammenligne oss med andre, og legger fort merke til hva andre får til som kanskje ikke vi er like gode på, noe som resulterer i dårlig selvtillit og dårlig samvittighet. Ved å få bekreftet våre styrker, og bli mer bevisst vårt potensiale, unngår vi å bli så skuffet der vi ikke helt strekker til. Da blir vi mer bevisst det faktum at alle ikke kan være god på alt, men at alle er bra på noe!

Så hva skjer da dersom vi klarer å endre denne irritasjonen og frustrasjonen over egen og andres utilstrekkelighet og heller endre dette til å bli glede og inspirasjon? Hva skjer om du tar energien du bruker til å irritere deg, og heller bruker energien til å bidra til et miljø der ulikheter aksepteres og der vi oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode? Du har i alle fall ingen ting å tape på å prøve å endre innstilling, på den andre side kan du tape både tid og energi på ikke å endre innstilling!

Så neste gangen du irriterer deg over en person sin status på FB, over hvordan en kollega/venn/mannen din pratet til deg eller hvordan en arbeidsoppgave ble gjort «feil», tenk deg om en ekstra gang! Disse egenskapene hos andre som du kanskje irriterer deg over kan fort vise seg å bli en stor fordel og en ressurs for deg eller andre i neste omgang!

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg ved hjelp av det populære verktøyet JTI hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i coachingprosessen, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd
. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Ja, jeg vil gjerne vite mer om hva denne individuelle veiledningen går ut på.

5 + 14 =


Share This