Hva er egentlig «typisk deg», har du tenkt noe på det?

Har du lyst til å finne ut mer om deg selv, dine styrker og utfordringer, hvordan du kanskje blir oppfattet av andre og hvordan du fungerer i samspill med andre? På en grundig men effektiv måte kan jeg  ved hjelp av det populære verktøyet JTI (Jungiansk Type Index) hjelpe deg med å kartlegge din egen type! Gjennom å bruke JTI som et element i en veiledningsprosess, kan vi få verdifulle opplysninger som vil gi deg større forståelse for egen atferd. Dette gjør igjen at vi i fellesskap kan utarbeide forslag til utvikling av preferanseferdigheter, slik at du kan bli din aller beste versjon!

Jeg vil at du skal ha det BRA! Jeg vil at du skal ha et ønske om å hele tiden kunne bli BEDRE, men også at du skal være robust nok til å se når du er BRA NOK!

Hvordan gjør vi dette?:

  1. Jeg sender deg en lenke til kartleggingsprofilen på mail
    . Denne kan du fylle ut når du vil.
  2. Vi avtaler et møte(kan også møtes på skype), der vi ser litt på hva JTI kan gjøre for deg som person, og der vi får en liten oversikt over dine mest typiske trekk ut i fra resultatene på kartleggingen. Dette møtet varer ca 1-2 timer, og på slutten får du med deg rapporten din, slik at du kan lese den i ro og mak i egen stue.
  3. Vi møtes igjen for en oppsummering over hva du har lært, og for å stille deg noen få essensielle spørsmål som kan bidra til å endre fokuset ditt i ei retning som gjør deg godt! Om målet ditt bare er å ha det best mulig med deg selv, eller om du ønsker å jobbe mot realisering av drømmer og mål? Erfaringen min tilsier at innen vi har kommet til dette stadiet kjenner vi hverandre godt nok til at vi begge vet hvor skoen trykker! Dette møtet varer i utgangspunktet i en time, evt møter etter dette kan vi ta litt etter ønske og behov.

 

DSC_5075-Edit-2

For let´s face it, det hele handler om at vi skal ha det best mulig i livet og at vi skal få det meste ut av tida vi er her! Det handler om et ønske om å være vår aller beste versjon, men det handler også om å finne den balansen som fungerer for deg!

Etter at jeg fikk kunnskap om NLP gjennom mitt studie for å bli NLP Master Practitioner har jeg blitt stadig mer bevisst hvordan vi selv skaper vår hverdag, og jeg mener oppriktig at det er du selv som i stor grad bestemmer hvor bra du skal ha det! Det å bli kjent med seg selv, vite om sine styrker og sitt potensiale, kjenne til hvordan du kommuniserer og samhandler med andre mennesker og hvordan du sannsynligvis blir oppfattet av andre mennesker er kunnskap som er gull verd!

Det at jeg er autorisert bruker av JTI er en gullgruve for meg når jeg jobber med coaching, da det gjør at jeg kan bruke typeinnsikt som et element i coachingprosessen
. Dette gjør hele prosessen mye mer konkret og at vi har noe håndfast å jobbe med. Som en del av coachingen kan vi da ta utgangspunkt i at du fyller ut din JTI-index, og at vi bruker den grundige rapporten underveis i coachinga.

Eksempler på områder som vi da kan snakke om er:

– Hva er din typologi?

– Når du tenker på dine preferanser, hvilke av dem synes du representerer dine styrker, og hvilke stiller deg overfor spesielle utfordringer?

– Når noen skal jobbe sammen med deg, hva bør vedkommende være spesielt oppmerksom på?

– Hva er det med din egen typologi som du synes er mest vanskelig å akseptere eller forstå?

– Hvilke preferanser kan være en spesiell utfordring for andre?

– Hva gjør deg glad, når er du i flyt?

– Når presterer du best, hva skal til for å sette deg i prestasjonsmodus?

– Hva ønsker du å få ut av livet?(heavy spørsmål, jeg vet!)

– Hvordan ønsker du at balansen mellom jobb og fritid skal være?

– Vi finner altså fram til ferdighetene du har og som henger sammen med preferansene fra JTI-indexen din, vi analyserer hva du er og ikke er god til og vi finner dine utviklingsområder og lager en utviklingsplan, om du vil. Dette er utrolig spennende og nyttig for deg selv og egen utvikling, men ikke minst for karriereutvikling!

 

 

Pris:

Introduksjonstilbud

«Typisk deg!», kr 1500,-

«Var på 2 koselige møter hos Åse og fikk utrolig mange aha-opplevelser om meg selv.  Kjente meg veldig igjen i både de kvalitetene jeg har og trives med og de jeg har mer problemer med og må jobbe med. Veldig godt å finne ut at jeg er ikke alene om å være «håpløs» Fikk også satt opp en plan for hva jeg har lyst til å få gjort og er allerede i gang med å gjennomføre dette. Alt i alt var dette en positiv opplevelse som har gitt meg en god innsikt i mine positive sider, og hva og hvordan jeg skal gjøre for å bli en enda bedre versjon av meg selv.»

– tilbakemelding fra steintøff, anonym dame som har testet ut «Typisk deg!»

«Å lese rapporten var som å lese en blåkopi av meg selv. Her ser jeg både mine personlige styrker og hva jeg bør jobbe litt med. Mannen min fikk helt andre resultater og det viste seg at vi var ganske ulike på mange områder. Ikke rart kommunikasjonen går litt trådt til tider
. Åse ga oss et verktøy til å forstå hverandre bedre, både i parforholdet og som enkeltpersoner
. Coachingen hjalp oss til å snakke om våre ulikheter og bygge en bro som har styrket vårt forhold. Veldig bevisstgjørende både for parforholdet og for min personlige vekst. Åse er en utrolig flott og behagelig person å jobbe med. Anbefaler alle å benytte seg av hennes kompetanse!”

I melding to mnd senere:
«Den coachingen med deg og kartlegging, har bare vært så utrolig bra for oss!!! Vi går ikke og irriterer (i hvertfall ikke så lenge) oss over hverandre som vi gjorde før. Mye mer aksept og respekt. Kanskje ikke så mye mer kjærlighet, men enklere å dele hverdagen sammen.»

-tilbakemelding fra et par som har testet ut «Typisk deg!»

Hva er «Typisk deg!»?
Finn ut mer om deg selv!

Ta kontakt for introduksjonstilbud!

5 + 4 =

Share This