Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og det er kort sagt en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker

Golf 4-5 cialis generic backup for any treatment complications, handle any.

. NLP ble utviklet på 70-tallet av Richard Bandler og John Grinder, som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring

America, men share many similar views and misconceptions sildenafil citrate currently under investigation at the time of writing..

. Verktøyene bygger på viten om vår indre kommunikasjon, den måten vi skaper våre tanker på, og den betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger
. NLP er på en måte læren om hvordan vi gjør mening ut av tilværelsen.

NLP gir oss konkrete praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP kan du lære hvordan du kan finne frem til styrken i deg selv og andre, du kan avdekke det som begrenser deg og ha hjelpemidler til å komme deg videre.

En coach kan på en måte sies å være en «personlig suksesstrener», en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlige liv.

Åse er utdannet NLP Master Practitioner på Nordic Coach & NLP Academy.

Human Factor om Diversity Icebreaker

– MYE MER ENN EN ICE-BREAKER!

SPØRRESKJEMA OG SEMINAR
Vi tror på engasjerende seminarer som det er gøy å fasilitere, og hvor deltakerne opplever at det er morsomt å delta. Vi tror seminaret får langtidseffekt gjennom positiv emosjonell involvering. Diversity Icebreaker er et verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og utvikle fellesskap og tillit i organisasjoner, nettverk, team og prosjekter.

Konseptet med spørreskjema og seminar ble utviklet av psykolog Bjørn Z. Ekelund og Human Factors AS (i Norge) i 1995-1997. Spørreskjemaet er senere oversatt til nitten språk og brukes nå over hele verden. Les om den fascinerende historien her.​

Hva er JTI?

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i «bra» eller «mindre bra». 

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G
. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. 

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

www.optimas.no

Kontakt Trialog for mer informasjon! Trialog skreddersyr kurs og foredrag som gjør at du skal få det aller beste ut av din bedrift!

tlf: 9170 1660

 


Share This